સાઇકલ પાર્કીંગઃ આપણી ઉપેક્ષા ને વલંદાઓની કુશળતા

અહીયાં અમદાવાદની ઓફીસમાં બે જગ્યાએ વાહન પાર્ક કરી શકાય. એક તો ઓફિસના ખાનગી રસ્તાની બાજુમાં અને બીજુ ભોંયતળીયે. બન્નેમાં સ્કૂટર તથા ગાડીઓ માટે નિર્ધારીત જગ્યા છે. સાઇકલનાં પાર્કીંગ માટે ક્યાંય નિર્ધારીત જગ્યા નથી. (એમા કાંઇ નવીન નથી!) આમતો બે બળીયા વચ્ચે જેમ એક નબળો દબાય તેમ સ્કૂટર વચ્ચે સાઇકલ મુકવાની પરંપરાને મે અહીયા પણ જોઇ.

હવે વરસાદ ચાલુ થતા પાર્કીંગ ભોંયતળીયામાં કરવાની જરૂર પડી. પ્રથમ દિવસે મેં ભોંયતળીયામાં એક જગ્યાએ ૨-૩ સાઇકલ રાખેલી જોઇ. મનમાં થયું, યસ! આ તો આપણી જગ્યા. નજીક પહોંચતા જ મારી અલગ સાઇકલ પાર્કીંગની આશા ઉપર પાણી ફરી ગયું. ભોંયતળીયામાં કોઇ જાતનું રેસ્ટ-રૂમ/બાથરૂમ/મુતરડી ના હોવાથી સાઇકલવાળી જગ્યાનો છુટથી ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. બીજો કોઇ ઉપાય ના રહેતા, મેં સાઇકલ સ્કૂટરની લાઇનમાં મુકી દીધી. મારું આ દુઃસાહસ ઉપર ચોકીદારને ના ગમ્યું. ને પછી થયો આ સંવાદઃ

ચોકીદાર- તમે સાઇકલ અહીં ના મુકી શકો.
હું- કેમ?
ચોકીદાર- આ જ્ગ્યા સ્કૂટરની છે. સાઇકલને ત્યાં તેની જગ્યાએ જ રાખો.
હું- ત્યાં ક્યાંય એવુ નથી લખ્યું કે એ સાઇકલની જગ્યા છે.
ચોકીદાર- પણ અમારે માટે તો એ જ છે.

પછી મેં કેમ સાઇકલ સારી જગ્યાએ પાર્ક કરી એ મહત્વનું નથી. જોગાનુજોગ જુઓ કે મને એક્દમ આ જ પરીસ્થિતી ઉપર બેક્કાનું કાર્ટુન મળ્યું.

Bekka

અને અહીયાં જુઓ કેમ આયોજન કરાય સાઇકલ પાર્કીંગ વ્યવસ્થાનું! ડચ (વલંદા) વગર કોણ બીજુ એ કરી શકે!

Advertisements

Published by

monomorpher

Well my native is Dhrangadhra, spent early childhood in Jamjodhpur, attended school in Vapi, graduated in Mahesana. After through roaming of Gujarat State it was time for moving out of den. Stayed for sometime in Bangalore and then in Mysore. Eventually came to Pune six years before to be close to family in Vapi. I do follow world of automobile with attention to every minute detail. I support game of Field Hockey and Indian national Hockey team. I advocate growth of NMT (Non Motorized Transport) in Indian Metro cities to make them sustainable in years to come. Currently enjoying blogging in my native language Gujarati.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s