આધાર અને ડાયરેક્ટ કેશ ટ્રાન્સફરની રામાયણ…

આ દિવસ એક દિ’ તો આવવાનો જ હતો. સોનિયા મેડમની સરકારે ડાયરેકટ કેશ ટ્રાન્સફર નામનું અમોઘ શસ્ત્ર અજમાવી દીધું છે. અને તે પણ બળજબરીથી! કેવીરીતે? આગળ વાંચો…

Image Source: plusnineone.com

સરકાર ગરીબી ઘટાડવા સબસીડી અને અન્ય લાભ ગરીબોને (બીપીએલ) આપતી હોય છે.  ડાયરેકટ કેશ ટ્રાન્સફર એટલે સબસીડી અને અન્ય લાભ સીધા રોકડ સ્વરૂપમાં ગરીબો ને આપી દેવામાં આવશે. હમમ… સારી યોજના છે. વચેટિયાઓ ને આમાં કઈ ખાવા નહિ મળે. આ સાથે ૨૦૧૪ ચુંટણી માટે કોંગ્રેસે પોતાના ઈરાદા જાહેર કરી દીધા છે. એક મિનીટ… શું હું ગરીબ (બીપીએલ) છું? નહિ! તો પછી મારે આ યોજના સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી.

આધાર સરસ પ્રોજેક્ટ છે. તેનાથી બધાને એક અજોડ એવો નંબર મળશે. આ બધું સંભાળવામાં તો સારું લાગે છે. પણ શું મારે આ કાર્ડ ની જરૂર છે? એના વગર કોઈ કામ અટકતું નથી. મારી પાસે ઓળખાણ, રહેઠાણ અને ઉમરના પુરાવા તો છે. વધુ એક કાર્ડ સાચવવાનું થાશે. ના મારે આ કાર્ડની કોઈ જરૂર નથી.

હવે ડાયરેક્ટ કેશ ટ્રાન્સફર અને આધાર ને સાથે જોડી દો અને મધ્યમ વર્ગની એકમાત્ર સબસીડી (રાંધણ ગેસ) ને પણ આમાં હોમી દો. હવે જુઓ રમત… આધાર કાર્ડ નોંધાવતી વખતે બેંક ખાતા ક્રમાંક પણ જણાવો. હવે સિલિન્ડર ખરીદતી વખતે રોકડા રૂપિયા ૯૦૦ ચૂકવો. અને પછી રૂપિયા ૪૫૦ સબસીડી રૂપે નોંધાવેલ બેક ખાતામાં પાછા મેળવો. મારા એક મિત્રને હજી પણ આશા છે કે વર્ષ ૨૦૦૯ નું ઇન્કમટેક્ષ રિફંડ તેમને મળશે!

આ બધું તો ઠીક પણ આધાર કાર્ડની અરજી આપવી એ પણ ઈડરિયા ગઢ જીતવા બરાબર છે. મને ખયાલ છે કે હમણાં સુધી પુના(હિન્જવડી) અને વાપી(પારડી) ના આધાર નોંધણી કેન્દ્રો માં કાગડા ઉડતા હતા. પણ ડાયરેક્ટ કેશ ટ્રાન્સફર સ્કીમ આધાર સાથે જોડતા, પરિસ્થિતિ રેલ રિઝર્વેશન સેન્ટર જેવી થયી છે.

રેલ રિઝર્વેશન ની ભીડથી બચવા આપ શું કરો છો? અચ્છા, ઓનલાઈન બૂક કરો છો. તો આધાર એપોઇન્ટમેન્ટ પણ ઓનલાઈન બૂક કરો ને? આ રહી લીંક: http://appointments.uidai.gov.in/

Advertisements